Bemutatkozás

Tarjáni-Nagy Ügyvédi Iroda Szolnok

 

A Tarjáni-Nagy Ügyvédi Irodáról


Ügyvéd Szolnok  - Ügyvédi Irodánk célja meglévő és leendő ügyfeleink részére megbízható, hiteles és törvényes jogi tanácsadás, jogi képviselet. Mindezt tesszük technikailag korszerűen felszerelt, kulturált körülmények között.

Dr. Tarjáni-Nagy Sándor 2000-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogászi diplomát szerzett.

Az Ügyvédi Iroda 2005-ben került megalapításra Szolnokon. Az Iroda tulajdonosa, egyben névadója dr. Tarjáni-Nagy Sándor ügyvéd.

Ügyvédi törvény, ügyvédi etikai szabályzat

Az Ügyvédi iroda a munkája során a hatályos ügyvédi törvény és ügyvédi etikai szabályai, normái szerint jár el, ennek tartalmáról a személyes konzultáció során további tájékoztatást kapnak partnereink.

Ügyvédi titoktartás, személyes adatok védelme

Az Ügyvédi iroda a személyes adatokat, ügyvédi titkoknak minősülő információkat csak törvényben meghatározott szigorú feltételek esetén adhat ki az arra illetékes szerveknek.

14
ATTORNIES IN COMPANY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj minden esetben több tényező együttes ismeretében határozható meg, melynek nagyságát az eljáró ügyvéd és ügyfél közösen állapítja meg.

Történetünk röviden

Az ügyvédi iroda alapítása

Az Ügyvédi Iroda 2005. évben alakult, alapítója, egyben névadója dr. Tarjáni - Nagy Sándor.

Cél egy olyan Ügyvédi Iroda létrehozása volt, ahol az ügyfél - ügyvéd kapcsolat legfontosabb eleme a bizalom, kölcsönös érdekek és tisztelet mentén történő, sokszor évekig tartó kapcsolat kiépítése és fenntartása.

Tanulmányok és tapasztalatok

Ügyvédi Iroda alapítója 1992 és 1995 között Budapesten a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakán folytatta főiskolai tanulmányait, szerzett főiskolai oklevelet. Tanulmányai során már a Főiskolán érdeklődési területei közé tartozott a gazdasági bűncselekmények témaköre, az akkor még ritkaságnak számító gazdaságvédelmi szaknyomozói terület. A Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után immár szülővárosában Szolnokon helyezkedett el, előbb a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán, majd Vizsgálati Osztályán, kiemelt főnyomozó, illetve kiemelt fővizsgáló beosztásban. A hivatásos állományban végzett munkája mellett közvetlen a főiskola elvégzése után felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karára, ahol 2000. évben megszerezte jogi diplomáját. A jogi egyetem elvégzése előtt röviddel a szakmai életében is jelentős változás állt be, mivel tagjává vált az 1999. évben alakult – korabeli nevén - APEH Bűnügyi Igazgatóságának, ahol mint adónyomozó, később mint pénzügyi nyomozóként dolgozott, egészen a 2005. évben történő ügyvéddé válásáig.

Tanulmányait – munkája mellett - a jogi egyetem befejezését követően is folytatta, hiszen beiratkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézet által indított társasági szakjogász képzésére, melyet 2003. évben végzett el.

A főiskolai és egyetemi elsőfokú iskolai tanulmányai alatt a szakdolgozatait a kriminológia, büntetőjog és az azzal szoros összefüggésben álló gazdasági jogi területek témaköréből választotta. A diplomamunkái témakörei, címei ezek alapján a következők voltak: szervezett bűnözés Magyarországon (1994); a tanúvédelem (1999); illetve az adócsalás és az azzal kapcsolatos jogterületek vizsgálata, elemzése (2003) volt.

Fő jogi, szakmai területek

Alapító fő szakmai területe a gazdasági büntetőjog és a civil gazdasági (adó) jog közötti kapcsolatok elemzése, vizsgálata, gyakorlati alkalmazása. E mellett foglalkozik még általános büntetőjoggal, vállalati (cég-társasági) joggal, csőd-felszámolási joggal, ingatlanjoggal, kártérítési joggal, valamint cégek, vállalatok fúziójának, eladásának előkészítésével, lebonyolításával is. Ügyvédi munkája mellett több éven át kriminológiát és büntetőjogot oktatott a Szolnoki Gazdasági Főiskola Felnőttképzésén.

Ügyvédi Iroda 2005. éves alapítását követően napjainkig folyamatosan végzi az ügyvédi tevékenységét, változó létszámmal és alkalmazotti körrel, továbbá állandó szakmai tanácsadói (adó, könyvszakértői, magánnyomozói stb.) együttműködéssel. Ügyvédi Iroda által vállalt ügyekben, az adott ügy bonyolultsága, terjedelme és specialitása szerint vesz igénybe ügyvédjelölteket, alkalmazott ügyvédeket, ügyvéd kollégákat, elősegítve az ügyfél elégedettséget, és a sikeres ügy ellátását.

ELSŐ KONZULTÁCIÓ

Amikor a jövője múlik rajta, fontos a jó választás.

HÍVJON BENNÜNKET!

Amikor a jövője múlik rajta, fontos a jó választás.

GYORS SEGÍTSÉG KÉRÉSE

Amikor a jövője múlik rajta, fontos a jó választás.