TÁRSASÁGI JOG, VÁLLALATI JOG, CÉGJOG

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

___________

TÁRSASÁGI JOG, VÁLLALATI JOG, CÉGJOG

Az Iroda napi rendszerességgel lát el jogi tanácsadói tevékenységet kis-és középvállalkozásoknak, különböző tőkével, tevékenységi körrel és létszámmal rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak. Az Iroda célja, hogy az ügyfeleik részére rövid időn belül a rendelkezésre álljon, és a folyamatos kapcsolattartás során elősegítse az ügyfeleik napi és hosszabb távú (stratégiai) döntéseit.

A társasági jogi tanácsadások (megbízások) részét képezi – a teljesség igénye nélkül – az alábbi területek. A cégalapításhoz, cégadat változáshoz szükséges valamennyi jogi dokumentum, társaságban való részesedésszerzéshez részvény vagy üzletrész adásvételi szerződések, tulajdonosi megállapodások (szindikátusi) szerződések, konszernjogi kérdések, a társaságok belső szabályzatainak, a kötelezően megtartandó, illetve társasági események (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációinak az elkészítése. A fentiekkel összefüggésben a Cégbíróság, illetve egyéb szervezetek előtti jogi képviselet, bejelentési kötelezettség teljesítése ellátása.

Irodánk technikai felszereltsége lehetővé teszi, hogy a cégbejegyzési és változás bejegyzési eljárásokat elektronikus úton bonyolítsuk, amely mind az időigény, mind a költségek szempontjából előnyösebb, mint a „hagyományos”(papíralap) eljárás.

Az Iroda, a mindenkori ügyfél pozíciójától (vevő, eladó, befektető) függően, jogi tanácsadói minőségben eljárva széles körű cégátvilágítási, cégértékelési tapasztalatokkal rendelkezik. Ennek során az átvilágítani, megvásárolni kívánt gazdasági társaság teljes jogi átvilágítását, jogi kérdések elemzését elvégzi, a szükséges tranzakciók megvalósításához szükséges valamennyi társasági és kapcsolódó egyéb dokumentum elkészíti. Az ügyfeleink kérésére lehetőség van komplex tanácsadói vélemény elkészítésére is, melynek során az Iroda kimagasló szakmai tudással rendelkező szakemberekkel, cégekkel (ingatlanközvetítői-, értékbecslő-, könyvelő-, adótanácsadó-, könyvvizsgáló-, környezetvédelmi cégek stb.) közösen végzi el a munkát.

Az Iroda közreműködik kölcsön- és hitelszerződések, valamint az ahhoz kapcsolódó biztosítéki szerződések feltételeinek kidolgozásában illetve megtárgyalásában. Az Iroda vállalja továbbá ügyfelei részére történő versenyjogi (tisztességtelen piaci magatartás, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés stb.) kérdésekben való tanácsadás elvégzését, jogi képviseletet.

Az Iroda vállal a fizetésképtelenség jogával összefüggő jogi tanácsadást, képviseletet. Ennek során az ügyfél pozíciójától függően (hitelező, adós) látja el a feladatát, képviseli őt a csőd-, felszámolási-, vagyonrendezési eljárások során.

Az Iroda elvégzi non profit szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) képviseletét, segítséget nyújt létrehozásukban, megszüntetésében, illetve a működéssel kapcsolatos kérdésekben. Ennek során általános jogi képviseletet lát el, igény szerint részt a szervezetek működésében, közreműködik a szervezet törvényes működési rendjének megvalósításában.

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

KÉRJEN AJÁNLATOT!

___________ ___________