TARJÁNI-NAGY SÁNDOR

HÍVJON!BŐVEBB INFORMÁCIÓ

Tarjáni-Nagy Sándor

Az Ügyvédi Iroda 2005. évben alakult, alapítója, egyben névadója dr. Tarjáni – Nagy Sándor.

Cél egy olyan Ügyvédi Iroda létrehozása volt, ahol az ügyfél – ügyvéd kapcsolat legfontosabb eleme a bizalom, kölcsönös érdekek és tisztelet mentén történő, sokszor évekig tartó kapcsolat kiépítése és fenntartása.

Az Ügyvédi Iroda alapítója 1992 és 1995 között Budapesten a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakán folytatta főiskolai tanulmányait, szerzett főiskolai oklevelet. Tanulmányai során már a Főiskolán érdeklődési területei közé tartozott a gazdasági bűncselekmények témaköre, az akkor még ritkaságnak számító gazdaságvédelmi szaknyomozói terület.

A Rendőrtiszti Főiskola elvégzése után immár szülővárosában Szolnokon helyezkedett el, előbb a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán, majd Vizsgálati Osztályán, kiemelt főnyomozó, illetve kiemelt fővizsgáló beosztásban.

A hivatásos állományban végzett munkája mellett közvetlen a főiskola elvégzése után felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karára, ahol 2000. évben megszerezte jogi diplomáját. A jogi egyetem elvégzése előtt röviddel a szakmai életében is jelentős változás állt be, mivel tagjává vált az 1999. évben alakult – korabeli nevén – APEH Bűnügyi Igazgatóságának, ahol mint adónyomozó, később mint pénzügyi nyomozóként dolgozott, egészen a 2005. évben történő ügyvéddé válásáig.

Tanulmányait – munkája mellett – a jogi egyetem befejezését követően is folytatta, hiszen beiratkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézet által indított társasági szakjogász képzésére, melyet 2003. évben végzett el.

A főiskolai és egyetemi elsőfokú iskolai tanulmányai alatt a szakdolgozatait a kriminológia, büntetőjog és az azzal szoros összefüggésben álló gazdasági jogi területek témaköréből választotta.

A diplomamunkái témakörei, címei ezek alapján a következők voltak: szervezett bűnözés Magyarországon (1994); a tanúvédelem (1999); illetve az adócsalás és az azzal kapcsolatos jogterületek vizsgálata, elemzése (2003) volt.

Fő szakmai területei

Az alapító fő szakmai területe a gazdasági büntetőjog és a civil gazdasági (adó) jog közötti kapcsolatok elemzése, vizsgálata, gyakorlati alkalmazása.

E mellett foglalkozik még általános büntetőjoggal, vállalati (cég-társasági) joggal, csőd-felszámolási joggal, ingatlanjoggal, kártérítési joggal, valamint cégek, vállalatok fúziójának, eladásának előkészítésével, lebonyolításával is.

Ügyvédi munkája mellett több éven át kriminológiát és büntetőjogot oktatott a Szolnoki Gazdasági Főiskola Felnőttképzésén.

Az Ügyvédi Iroda 2005. éves alapítását követően napjainkig folyamatosan végzi az ügyvédi tevékenységét, változó létszámmal és alkalmazotti körrel, továbbá állandó szakmai tanácsadói (adó, könyvszakértői, magánnyomozói stb.) együttműködéssel.

Az Ügyvédi Iroda által vállalt ügyekben, az adott ügy bonyolultsága, terjedelme és specialitása szerint vesz igénybe ügyvédjelölteket, alkalmazott ügyvédeket, ügyvéd kollégákat, elősegítve az ügyfél elégedettséget, és a sikeres ügy ellátását.

 

Kapcsolat

drtnagy@gmail.com

+36 30 681 5551

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

Ügyvédi szakterületek

___________ ___________

Adójog, Közigazgatási jog

BŐVEBBEN

Bizalmi vagyonkezelés

BŐVEBBEN

Büntetőjog, gazdasági büntetőjog

BŐVEBBEN

Társasági jog, vállalati jog, cégjog

BŐVEBBEN

Ingatlanjog

BŐVEBBEN

Gazdaságvédelem, adatvédelem

BŐVEBBEN

Polgári jog, munkajog

BŐVEBBEN

Sportjog

BŐVEBBEN