Szabálysértési jog

[breadcrumb]

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

___________

Szabálysértési jog

Az Iroda ellátja a szabálysértési ügyekben eljárás alá vont személyek jogi képviseletét, szükség esetén védelmét.
Ügyfél meghatalmazása alapján – amennyiben törvény lehetővé teszi – részt vesz a felek közötti békés rendezésben, megállapodásban, képviseli a megbízói érdekeket hatóságok, közizgatgatási szervek, bíróságok előtt.

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

KÉRJEN AJÁNLATOT!

___________ ___________