Polgári jog, munkajog, polgári kártérítés jog, sérelemdíj

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

___________

Polgári jog, munkajog, polgári kártérítés jog, sérelemdíj

 

A folyamatosan változó jogszabály háttér, jelentősen – néhol alapjaiban – átalakította és alakítja napjainkban is a munkajogi, polgári jogi, ezen belül is a kártérítési jog, és a sérelemdíj rendelkezéseket.

Ügyvédi Irodánk a munkajogi szabályok tekintetében nyújt segítséget munkavállalók részére, közvetít a munkavállaló-munkáltató közötti egyeztetési eljárásban, szükség esetén munkaügyi keresetet nyújt be ügyfél érdekében.

Az Iroda rendszeresen nyújt jogi tanácsadást az általa képviselt társaságok – különösen és elsődlegesen állandó jogi képviseletet ellátó cégek részére – munkajogi kérdésekben, munkajogi képviselet lát el.

Az Iroda részt vesz a munkajogi felelősséggel, valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezésében, a munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben jogi véleményt ad és kérésre munkajogi képviseletet lát el.

Ügyvédi Irodánk polgári jogi területen belül kártérítésre, személyiségi jog megsértése kapcsán sérelemdíj megfizetésére irányuló eljárást kezdeményez ügyfele érdekében, képviselő őt a károkozó, sérelmet okozó személlyel szemben.

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

KÉRJEN AJÁNLATOT!

___________ ___________