Környezetvédelmi Jog

[breadcrumb]

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

___________

Környezetvédelmi jog

Az Iroda foglakozik kifejezetten környezetvédelmi tevékenységet végző megbízók felé történő jogi tanácsadással, jogi képviselettel.

Ennek során jogi segítséget nyújt partnereinek abban, hogy a környezetvédelmi problémájukat (pl.: környezeti terhek, ártalmak felszámolása, környezeti igények érvényesítése, hulladékgazdálkodással, talaj és/vagy talajvízszennyezéssel összefüggő, ipari, katonai és mezőgazdasági ingatlanok adás-vételével összefüggő környezetjogi tevékenység, ezek során fölmerülő környezeti érintettség hulladék, talaj- és/vagy talajvízszennyezettség kezelése, a kárfelelősség megállapítása, a kármentesítési kötelezettség megosztása, átvállalása, szerződések környezetvédelmi fejezetének szakszerű megfogalmazása, hulladékgazdálkodási előírások megsértése, veszélyes és nem veszélyes hulladékok elhelyezése, szennyvizek kibocsátása, stb.) szakszerűen, törvényesen végezzék el, valamint vállalja a környezetvédelmi hatóságok előtti jogi képviselet ellátását.

Irodánk ellátja cégek és magánszemélyek elleni környezet-, természetkárosító cselekmények miatt indult hatósági eljárásokban való képviseletet, végső soron - környezetvédelmi szakértő bevonásával - büntetőjogi védelmet is ellát.

TARJÁNI-NAGY ÜGYVÉDI IRODA

KÉRJEN AJÁNLATOT!

___________ ___________