Általános társasági jogi tanácsadás, cégképviselet

Az Iroda napi rendszerességgel lát el jogi tanácsadói tevékenységet kis- és közép vállalkozásoknak, különböző tőkével, tevékenységi körrel és létszámmal rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak. Iroda célja, hogy az ügyfeleik részére rövid időn belül a rendelkezésre álljon, és a folyamatos kapcsolattartás során elősegítse az ügyfeleik napi és hosszabb távú (stratégiai) döntéseit.


társasági jogi tanácsadások (megbízások) részét képezik - a teljesség igénye nélkül - az alábbi területek: a cégalapításhoz, cégadatok esetleges változásához szükséges valamennyi jogi dokumentum, társaságban való részesedés- szerzéshez részvény vagy üzletrész adásvételi szerződések, tulajdonosi megállapodások (szindikátusi) szerződések, konszernjogi kérdések, a társaságok belső szabályzatainak, a kötelezően megtartandó, illetve társasági események (tagok gyűlése, taggyűlés, közgyűlés, igazgatósági, felügyelő bizottsági ülés) jegyző könyveinek és más jogi dokumentációinak az elkészítése.

Az Iroda, a mindenkori ügyfél pozíciójától (vevő, eladó, befektető) függően, jogi tanácsadói minőségben eljárva széles körű cégátvilágítási, cégértékelési tapasztalatokkal rendelkezik. Ennek során az átvilágítani, megvásárolni kívánt gazdasági társaság teljes jogi átvilágítását, illetve a fölmerült jogi kérdéseknek az elemzését elvégzi.

Az ügyfeleink kérésére lehetőség van komplex tanácsadói vélemény elkészítésére is, melynek során az Iroda más kimagasló szakmai tudással rendelkező szakemberekkel közösen végzi el a munkát.

Az Iroda vállal versenyjogi (tisztességtelen piaci magatartás, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés stb.)a fizetésképtelenség jogával összefüggő jogi tanácsadást, képviseletet.

Az Iroda elvégzi nonprofit szervezetek (egyesületek, alapítványok stb.) kép- viseletét, segítséget nyújt létrehozásukban, megszüntetésében, illetve a működéssel kapcsolatos kérdésekben.”