Szabálysértési jog

Az Iroda ellátja a szabálysértési ügyekben eljárás alá vont személyek jogi képviseletét, szükség esetén védelmét.
Ügyfél meghatalmazása alapján - amennyiben törvény lehetővé teszi - részt vesz a felek közötti békés rendezésben, megállapodásban, képviseli a megbízói érdekeket hatóságok, közizgatgatási szervek, bíróságok előtt.