Munkajog, kártérítési jog

2012. nyarán jelentősen módosításra kerültek munkajogi jellegű törvények, szabályok, mely jelentősen megváltoztatta az eddigi joggyakorlatot, jogalkalmazást.  

Ezen jelentősen módosult munkajogi szabályok tekintetében nyújt segítséget Ügyvédi Irodánk munkavállalók részére, közvetít a munkavállaló-munkáltató közötti egyeztetési eljárásban, szükség esetén munkaügyi keresetet nyújt be ügyfél érdekében.    

Az Iroda rendszeresen nyújt jogi tanácsadást az általa képviselt társaságok számára munkajogi kérdésekben.

Az Iroda részt vesz a munkajogi felelősséggel, valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezésében, a munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben jogi véleményt ad és kérésre munkajogi képviseletet lát el.