Adójog, Közigazgatási jog

Az Iroda számos ügyben képviseli megbízóit különféle közigazgatási szervek, önkormányzatok előtt, különös tekintettel adóhatóságok, különféle szakmai felügyeletek előtti eljárásokban.

Az Iroda ügyfelének megbízásából részt vesz a közigazgatási szervek által végzett ellenőrzésekben, védi és képviseli ügyfelei érdekeit, véleményezi a közigazgatási szervek határozatát, jegyzőkönyvét, ezekre fellebbezést, észrevételeket tesz, közreműködik az ügyfelek és a közigazgatási szervek közötti kapcsolattartásban.   

Ügyvédi Iroda egyik kiemelt területe az adóhatósági eljárásokban való ügyfél (adózói) képviselet ellátása. Ügyvédi Iroda szükség esetén igénybe vesz komoly elméleti és szakmai gyakorlattal rendelkező külsős munkatársakat (adótanácsadó, könyvvizsgáló, könyvszakértő stb.) is, így az ügyfél egy komplex adójogi-szakmai háttér segítséget kap problémájának megoldása érdekében.