Bemutatkozás

Az Ügyvédi Iroda 2005-ben került megalapításra Szolnokon. Az Iroda tulajdonosa, egyben névadója dr. Tarjáni-Nagy Sándor ügyvéd, aki első felsőfokú végzettségét 1992 és 1995 között Budapesten a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakán szerezte meg. Már a főiskolán érdeklődési területei közé tartozott a gazdasági bűncselekmények témaköre, ezért a főiskolai évek alatt - a főiskolai tanulmányokkal párhuzamosan - egy speciális gazdaságvédelmi szaknyomozó végzettséget is szerzett. A főiskola elvégzése után Szolnokra került, ahol előbb a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán, majd Vizsgálati Osztályán dolgozott, kiemelt főnyomozó, illetve kiemelt fővizsgáló beosztásban. A bűnügyi hivatali munkája mellett közvetlenül a főiskola elvégzése után 1995-ben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, ahol 2000-ben jogászi diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése előtt röviddel a szakmai életében is jelentős változás állt be, mivel tagja lett az akkoriban alakult APEH Bűnügyi Igazgatóságának, ahol mint adónyomozó dolgozott, egészen az ügyvéddé válásáig. Még az egyetemi tanulmányok befejezését követően azonnal beiratkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézet által indított társasági szakjogász képzésére, melyet 2003. évben sikeresen elvégzett. A felsőfokú iskolai tanulmányai alatt a diploma munkáit, szakdolgozatait a kriminológia, büntetőjog és az azzal szoros összefüggésben álló gazdasági jogi területek témaköréből választotta. A diplomamunkák témakörei, címei a következők voltak: A szervezett bűnözés Magyarországon (1994); A tanúvédelem (1999); illetve Az adócsalás és az azzal kapcsolatos jogterületek vizsgálata, elemzése (2003).
Fő szakmai területe a gazdasági büntetőjog és a civil gazdasági jog közötti kapcsolatok elemzése, vizsgálata, gyakorlati alkalmazása. E mellett foglalkozik még általános büntetőjoggal, vállalati (cég-társasági) joggal, csőd-felszámolási joggal, ingatlanjoggal, kártérítési joggal, valamint cégek, vállalatok fúziójának, eladásának előkészítésével, lebonyolításával is. Ügyvédi munkája mellett kriminológiát és büntetőjogot oktat a Szolnoki Gazdasági Főiskola Felnőttképzésén.    
Az Ügyvédi Iroda munkatársa dr. Gulyás Richárd Miklós ügyvéd. Végzettségét tekintve rendőrtiszt, közgazdász (és mérlegképes könyvelő), továbbá jogász. Több egyetemen, főiskolán oktat, új szakirányok kialakításában vett részt.  Tudományos konferenciák szervezőjeként, illetve előadójaként is megismerhette a szakmai közönség. Kezdetben közgazdászként könyveléssel foglalkozott, bankban és könyvelő irodában szerezett gyakorlatot. Később a bűnüldözés területén gazdasági bűncselekmények felderítésében, nyomozásában és vizsgálatában vett részt a Szolnoki Rendőrkapitányságon és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságon. Szakmai előmenetele egyik fontos állomásaként tekint a Nemzeti Nyomozó Irodában eltöltött évekre, ahol a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben tevékenykedett. Ez idő alatt kezdte meg jogi Ph.D. tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolájában, és kezdte el tudományos publikációk írását elsősorban a gazdaságvédelem, vagyonfelderítés és szervezett bűnözés elleni fellépés témakörökben. Több tudományos pályázatával nyert különböző díjakat. Jelenleg is aktív tudományos tevékenységet folytatat, főiskolai és egyetemi képzéseket szervez, azokon előadásokat tart és folyamatosan bővíti, gazdagítja a publikációs listáját. Rövid ideig szolgálatot teljesített a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál, ahol a rendészeti szervek belső bűnfelderítési és bűnmegelőzési feladatiban vett részt.  Az EU soros elnökség alatt nemzeti szakértőként támogatta a magyar célkitűzéseket.
2007-től négy éven át az Egészségbiztosítási Felügyelet Ellenőrzési Főosztályát vezette. A betegjogok érvényesítése, az orvosszakmai szempontok magas szintű érvényesítése és a gyógyszerismertetés gyakorlat kontrollja tartozott egységéhez, mely tevékenységet országos hatáskörrel valósította meg, a folyamatos önfejlesztés igényével. Mindvégig kiemelt célkitűzésük volt, hogy teremtsenek harmóniát a betegek jogérvényesítése és az orvosszakmai szempontok között. Az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetését követően rövid időn belül ügyvédi tevékenységbe kezdett azzal a meggyőződéssel, hogy a jogérvényesítés és a jogbiztonság mindenki közös ügye.